ครั้งนึง!! เธอเคยสัญญาว่า จะอยู่กับผมตลอดชีวิต แต่ไม่ใช่ชาตินี้


ครั้งนึง!! เธอเคยสัญญาว่า จะอยู่กับผมตลอดชีวิต แต่ไม่ใช่ชาตินี้