ครั้งนึง!! เธอเคยสัญญาว่า จะอยู่กับผมตลอดชีวิต แต่ไม่ใช่ชาตินี้


once she promised me that she will be with me forever but not this life.  ครั้งนึง!! เธอเคยสัญญาว่า จะอยู่กับผมตลอดชีวิต แต่ไม่ใช่ชาตินี้