ทำเพื่อใคร!! วิ่ง 500 กิโลเมตร (ม.กรุงเทพ ไป แพร่)


วิ่งการกุศลบริจาคให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา จ.แพร่ ระยะทางในการวิ่ง จาก ม.กรุงเทพ ไปถึงแพร่ ตำบลเวียงทอง 500 กิโลเมตร

ช่องทางการบริจาค
1.ให้บริจาคในตอนที่วิ่งกับมือ
2.บริจาคทางการโอน เลขบัญชี 080-7-06560-2 ธ.กรุงเทพ 
สาขา ม.กรุงเทพ (เขตรังสิต)
3.สแกน QR code บริจาคครั้งละ 100 บาท

วิ่งผ่าน 9 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
นครสวรรค์
พิจิตร
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์